My status


Panoráma Wellness Hotel Békéscsaba
2023. január 29. vasárnap -   Adél napja van - holnap Martina, Gerda napja lesz.   

Általános vásárlói tájékoztató

Tisztelt Vásárlók!


Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, és a polgári törvénykönyv szabályozásának figyelembe vételével, és annak betartásával történik.
Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk vásárlóinkat:
Az üzletben végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

 

I. Általános tájékoztatási adatok

 

A szolgáltató neve: BORA Hotel Kft.
A vállalkozás székhelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.
A vállalkozás telephelyének címe: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.
Rendszeres kapcsolattartásra szolgáló levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 84.
A vállalkozás jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás székhelyének telefonszáma:  66/547-770
A vállalkozás székhelyének faxszáma: 66/547-771
A vállalkozás honlapjának elérhetősége: www.panoramawellness.hu

A vállalkozás elektronikus címe: info@panoramabekescsaba.hu
Cégjegyzékszám: Cg: 04-09-012243
Adószám: 24239585-2-04

 

A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételek (jogszabályhelyek/jogvita esetén joghatóság vagy illetékes bíróság kikötése): A polgári törvénykönyv ide vonatkozó jogszabályai érvényesek.
A vállalkozás által eladott termékek ára: Üzletünkben az étlapon, itallapon, valamint a weblapunkon is megtalálhatók az árak.
A vállalkozás által végzett tevékenység egyéb lényeges jellemzői (kedvezmények, akciók): Heti akcióinkról folyamatosan értesítést kapnak vásárlóink (újság, weblap).

 

 

II. Panaszkezelés

 

A Szolgáltató a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás a következő elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be – írásban, érdemben válaszol.

 

Név: Bora-Ital Kiskereskedelmi Kft.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79.

Telefon: +36-30/862-5913

E-mail: info@borakft.hu

 

Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

 

Szóban közölt panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja, feltéve hogy a panasz jellege engedi. Ha Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát telefonon közölt szóbeli panasz esetén Felhasználónak legkésőbb az előző pontban foglalt érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

 

III. Panaszügyintézés ideje

A Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a következő közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 8:00-16:00 között fogadja.

 

Név: Bora-Ital Kiskereskedelmi Kft.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79.

Telefon: +36-30/862-5913

E-mail: info@borakft.hu

 

IV. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Név: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bmkik@bmkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

 

V. A vállalkozás felelősségéről szóló rendelkezések

Felelősséget vállal a vállalkozás a fenti jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az eladott termékekre érvényes jogszabályban meghatározott, illetve a gyártók által meghatározott ideig a jótállási szavatossági feltételekért.
A vállalkozás felelőssége nem terjed ki a termékek vásárló általi rendeltetésellenes használatából eredő károkra, illetve érvényesített jogokra.

Amennyiben a minőségi kifogás elintézésével kapcsolatban bármiféle vita merülne fel fogyasztói jogviszony esetén, a vásárló igényét a Békés Megyei Békéltető Testület, illetve közvetlenül a vállalkozás székhelye/telephelye szerint illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti. A panaszfórumok adatairól (neve, címe, telefonszáma) jól látható helyen külön tájékoztató tábla került elhelyezésre az üzletben. Nem fogyasztói jogviszony esetén az illetékes polgári bíróság előtt érvényesíthető az igény.


      Tisztelettel: BORA Hotel Kft.